>přepis videa<<

JSEM LEKTORKA, TERAPEUTKA A AUTORKA AKADEMIE ŽIVOTA

Pár slov o mně                          Můj příběh

a pomohu i Vám jít cestou Dobrodružství sebepoznání

najít klíče ke svému štěstí, radosti a  spokojenosti

znovu-objevit své pocity a emoce a dovolit si je vyjádřit

být sám sebou a sám sobě být nejlepším přítelem vždy a všude

odkrýt své vnitřní bohatství a svůj potenciál

zvýšit si své sebevědomí, sebehodnotu a  sebelásku

zlepšit si své vztahy, nastavit si své hranice a zlepšit si svou zdravotní situaci