logo1

 

 

První ukázka je z teoretického bloku "4 fáze porodu".

 

embryo-159690__340

 

Naše první zkušenost na tomto světě je porod, který má obrovský vliv na náš život.

 

Při způsobu, jakým přicházíme na svět, se odehrávají porodní traumata, která v nás zanechávají šablony, určité vzorce chování, které ovlivňují naše životní postoje.

Neméně důležitý je i způsob, jakým jsme byli přijati naší původní rodinou, tzn. vztah s otcem a matkou. 

 

Období těhotenství ženy a způsob porodu rozhoduje o osobnosti nově narozeného dítěte.

 

baby-1299514__180

Z příspěvku zjistíte, jaké otisky v duši dítěte mohou vzniknout při procházení jednotlivými porodními fázemi, tzn.

jak způsob porodu může ovlivnit váš postoj k životním výzvám.

 

 

Ukázka z lekce "4 porodní fáze" podle Stanislava Grofa, které ovlivňují i naše životní postoje:

 

 

 

 

Druhá ukázka je z praktických cvičení. 

 

 

Toto ukázkové cvičení je zaměřeno na práci s vnitřním kritikem, který se snaží Vás zpochybnit téměř ve všem, co v životě děláte a to v duchu toho, co jste slýchávali ve svém dětství. 

 

emoticon-1659233__180

 

Naučíte se, jak s vnitřním kritikem pracovat, aby se stal Vaším přítelem a rádcem, který Vás podpoří a povzbudí. 

 

 

 

Ukázka práce s vnitřním kritikem:

 

 

TO MĚ ZAJÍMÁ A VÍM, ŽE TO BUDE PRO MĚ PŘÍNOSNÉ!

 

 

 

logo

 

 

 

Jaký přínos můžete očekávat od kurzu?

 

 

accept-47587_960_720   uzdravit své emoce, dovolit si je projevit a tak uvolnit velké množství životní                energie

accept-47587_960_720  porozumět svému životnímu „nastavení“ a sama sobě

accept-47587_960_720 poznat svůj vnitřní potenciál, odkrýt ho a začít ho používat a tím projevit svoji              jedinečnost

accept-47587_960_720 milovat a přijímat sama sebe - to je základní nastavení pro spokojené vztahy

accept-47587_960_720 nárůst sebevědomí, sebelásky a radosti ze života

accept-47587_960_720 zlepšení vztahů i se svými rodiči a okolím

accept-47587_960_720 navázat komunikaci a najít cestu, jak pečovat o své vnitřní dítě a převzít plnou              odpovědnost za svůj život

 

ANO, JDU DO TOHO!

 

logo