„To, že jsme něco zapomněli, neznamená, že to v podvědomí neexistuje a nekormidluje to naše živote tam, kam vědomě nechceme“

face-1370958__180

 
Zájem veřejnosti o nekonvenční (alternativní) metody po celém světě stále roste. Tyto metody mají široké využití a nemají žádné vedlejší účinky, jako tomu je u medikamentózní léčby. Jsou však často provázeny mylnými informacemi, zlehčovány a kritizovány. Svět ovládá stále mocnější farmaceutický průmysl. Přesto jsou různé nekonvenční metody léčení pro svou jednoduchost a účinnost řešení problémů více a více vyhledávány. Každý je vlastně sám sobě zdrojem svého uzdravení. Kdo napravuje minulost, ten současně napravuje i budoucnost.

 

Regresní terapie je metoda, která opravdu zbavuje potíží. Vychází z praxí ověřeného předpokladu, že konkrétní současný problém je spojen s paměťovým záznamem v minulosti prožitých traumat.

 

Pokud se nám na podvědomé úrovni oživí záznamy někdy v minulosti prožitého traumatu, pociťujeme fyzické a psychické účinky tohoto traumatu, ale nejsme si přitom vědomi,odkud tyto potíže pochází. K oživení těchto záznamů může přitom dojít třeba, setkáme-li se s podobnými okolnostmi, jaké byly při prožití traumatu. Při pátrání po traumatech se dostáváme i do časových úseků mimo náš současný život, velmi pravděpodobně se jedná o naše minulé životy.

 

Léčebného účinku je při regresní terapii dosaženo pomocí opakovaného znovuprožití traumatu (traumat bývá často více). Dané trauma se pod vedením terapeuta opakovaně prochází a postupně dochází k odeznívání např. fyzické bolesti a psychických potíží. Problémy spojené s daným traumatem následně mizí.

 

 emoticon-1659551__180

Jak probíhá sezení

 

Při sezení (neboli auditu) se nepoužívá hypnózy. Sezení probíhá při vědomí klienta, který si pod vedením terapeuta - auditora, většinou se zavřenýma očima, vybavuje různé zážitky. Cílem sezení je vyhledat a následně zpracovat traumatickou událost související s řešeným problémem (popř. celý řetězec traumatických událostí). K ukončení sezení dochází po odeznění příznaků vztahujících se ke zpracovávanému traumatu. Jedno sezení trvá obvykle 2-3 hodiny. Klient si po sezení pamatuje jeho průběh a je schopen si uvědomit vše co se odehrávalo.

 

 

Jaké problémy lze řešit pomocí hlubinné regresní terapie?

 

například:

  • bolesti hlavy, krku, zad, ramenou, rukou, nohou, kloubů, žaludku, břicha ...
  • poruchy spánku, problémy s dýcháním, ztráta energie, neurózy, únava, úzkost...
  • pocity strachu z výšek, hloubek, lidí, vody, hmyzu, uzavřených nebo volných prostor, o život, ze smrti, že mě nikdo nemá rád...
  • neschopnost koncentrace, smutek, apatie, nejistoty, poúrazové stavy, psychospirituální krize, vztahové problémy...
  • vztek, pláč, lítost, nedostatek sebevědomí, smutky, závislosti, opakující se problémy...
  • alergie, migrény, stres, astma, ekzémy...

 

emoticon-1659233__180