Uzdravení vnitřního dítěte

UZDRAVENÍ


VNITŘNÍHO DÍTĚTE

 

je důležitým prvním krokem k uzdravení SEBELÁSKY

a dovolit si, aby nám do života začala proudit láska, radost a vnitřní spokojenost.

 

 

 

 

 

UZDRAVENÍ NAŠICH KOŘENŮ 

 období prenatálu, porod a období do 7 roku věku

 

                

 

Naše první zkušenost na tomto světě je porod, který má obrovský vliv na náš život. Při způsobu, jakým přicházíme na svět, se odehrávají porodní traumata, která v nás zanechávají šablony, určité vzorce chování, které ovlivňují naše životní postoje. Neméně důležitý je i způsob, jak jsme byli přijati naší původní rodinou, tzn., vztah s otcem a matkou. 

 

Od toho se do velké míry odvíjí naše sebevědomí, sebeláska, tohle tvoří naše kořeny, o které bychom se měli mít možnost v životě opřít.

 

Když nám chybí zdravá sebeláska 
chybí nám i zdravé sebevědomí a zřejmě trestáme sami sebe.

  Sebeláska je základem naší spokojenosti, radosti a zdravých vztahů. Je to pozornost, kterou věnujeme sami sobě, svým vlastním potřebám.

Jde o přijetí sama sebe na základě sebepoznání.

Sebepoznání -  také znamená znát své Vnitřní dítě a v případě potřeby se o něho postarat, protože to nikdo za nás neudělá. Dokud my si nenajdeme čas na své Vnitřní dítě a nezahojíme jeho bolavá místa, neustále se budeme v životě potýkat s nepříjemnými situacemi, které nám rozhodně nepřinášejí radost a spokojenost do života.  

„Z porodního zážitku je možno logicky odvodit typické somatické symptomy provázející různé psychopatologické projevy (migrénu, potíže s dýcháním, různésrdeční problémy, nevolnost a zvracení, svalové napětí a škubání, prudké vzestupy a poklesy teploty, pocení, zácpu nebo průjem).“

Stanislav Grof

  baby

A že jste neměli zrovna ideální dětství?

 

To není důvod nespokojenosti v dospělosti.

    Ano, musíte se více učit a překonávat překážky. První krok, který byste ale měli udělat je, přestat vinit za svůj současný stav rodiče, cokoliv a kohokoliv. Jako dospělí už máte klíče ke svému spokojenému životu ve svých rukách a je jen na Vás, jak se rozhodnete a jak s tím dnes naložíte.  

Pojďte najít své šťastné dětství.

ano, i to je možné. 

  Vývoj od dětství  k dospělosti probíhá v určitých přirozených vývojových fázích. Každá fáze sebou nese určité vývojové úkoly, které je třeba zvládnout, aby  mohlo dítě úspěšně přejít do další fáze svého vývoje. To, co nezvládneme ve svém dětství, se pak stále znovu objevuje v našem dospělém životě v podoběnepřiměřených a nezdravých reakcí, které nám způsobují nepříjemnosti. Tyto reakce jsou přímým důsledkem bolesti a strachu, které jsme prožili v našem dětství, když nebyly naplněny naše základní potřeby

Erik Erikson a Jeana Piageta

  Dává vám to smysl?  Oslovilo Vás to nějakým způsobem?  Nezažili jste právě ideální dětství? Prožili jste v dětství situace, které nebyly zrovna příjemné a příznivé? Anebo právě naopak, měli jste pěkné dětství, ale přesto Vám v životě „něco“ chybí, možná spokojenost, nebo radost?   boy-1058829__180

Pak Vás zvu na setkání, na kterém se můžete potkat se svým Vnitřním dítětem a začít s procesem uzdravování svého dětství a svého života. 

   

Jedná se o transformační seminář k uzdravení dětského Já a léčení traumat prožitých v dětském věku. 

V bezpečném prostoru semináře si můžete uvědomit bolestivé zážitky, které možná nosíte ve svém podvědomí a které právě negativně ovlivňují Váš současný život. Metoda práce s Vnitřním dítětem umožňuje znovuprožitím těchto nepříjemných vzpomínek uvolnit emoční bloky, propustit negativní vzorce chování a otevřít si tak své vnitřní zdroje radosti a spokojenosti.

  Více o semináři, který je určený pro ženy i muže.  

 • budeme si povídat o našem příchodu na tento svět, o početí a o období do 7 roku věku

 • projdeme si 4 porodní matrice dle Stanislava Grofa, s kterými můžeme konfrontovat naše vzorce chování,

 • meditačně si projdeme svoje početí, prenatální vývoj a porod 

 • pomocí různých cvičení, meditací a vizualizací budeme zpracovávat traumata získaná v tomto období 

 

Co Vám účast na tomto semináři může dát:

 • uzdravit své emoce a projevit je
 • porozumět svému životnímu „nastavení“ a sama sobě
 • pochopit, proč se Vám v životě dějí určité věci
 • milovat a přijímat sama sebe 
 • nárůst sebevědomí, sebelásky a radosti ze života
 • zlepšení vztahů především se svými rodiči a okolím
 • najít cestu, jak pečovat o své vnitřní dítě a převzít plnou odpovědnost za svůj život

 

ale především uvědomění, že někde ve Vás je malé dítě, které se může cítit osamoceno, smutně, nešťastně a které čeká, že mu přijdete pomoci. Jestli víte, že pro tohle dítě jste nyní rodičem Vy a jediný člověk, který mu může pomoci - pomůžete mu, nebo ho necháte se dále trápit?
Jak se rozhodnete?
Je to jen a jen na Vás.

 

Můžete využít i možnost VIDEO VERZI tohoto semináře

 

 

baby-1

 

Tento seminář Vám může pomoci zpracováním traumat z dětství, zkvalitnit svůj současný život, probudit Váš skrytý potenciál, podpořit především sama sebe a pochopením svého nastavení dodat sílu a energii na své životní cestě za šťastným a spokojeným životem.

 

 

 

 

Reference:

accept-47587_960_720

 

Noblesa. Tohle slovo charakterizuje Aničku. Noblesa, laskavost, profesionalita. 
Zúčastnila jsem se prožitkového workshopu Uzdravení Vnitřního dítěte .Celý seminář vedla Anička citlivě, laskavě, velmi profesionálně. Práce s Vnitřním dítětem pro mě byla velmi zajímavá, díky mé odvaze a Aničky vedení jsem dokázala nahlédnout do své prenatální minulosti a projít si časový úsek prvních několika let života. Bylo úžasné sledovat, co se uvnitř mě odehrávalo. Celý workshop mi vypověděl hodně o tom, proč jsem taková, jaká jsem, pomohl mi pochopit, proč mám vztah ke svým rodičům, jaký mám. Prostě mi otevřel oči. Už nesoudím. Rodiče, partnera, lidi kolem sebe. Tedˇuž vím, že každý z nás má své Vnitřní dítě více či méně "nemocné". Myslím si, že kdybychom my všichni uzdravili své Vnitřní dítě, bylo by na světě krásně. Nebyla by závist, zloba, neměli bychom nízké sebevědomí, měli bychom se navzájem rádi. Za to, že mě Anička tímto procesem tak citlivě provedla, jí patří veliký dík. Moc se těším na další setkání.
Jana Bednarčíková

 

 

 

 

 Hanka - listí
 
Dnes je zase krásný den! Byla jsem v lese a nasbírala podzimní listí, ze kterého jsem si udělala kytičku. Dnes jsem si užívala prostého bytí. Včera jsem byla na celodenním zážitkovém workshopu u Anna Bartošová , bylo to úžasné, dozvědět se a moci pracovat s tím, co nám bylo dáno do vínku. Jsem z toho nadšená, že musím doporučit www.akademiezivota.cz

Hanka Ševčíková

 

REFERENCE NA SEMINÁŘ POJĎTE NAJÍT SVÉ ŠŤASTNÉ DĚTSTVÍ

Seminář Aničky Bartošové mně pomohl vrátit se do mého dětství a uvědomit si přitom, jaké bylo - v čem bylo šťastné a v čem bolestné. Pomocí malování, mluvení, psaní, vizualizace a meditace jsem tak pod vedením zkušené lektorky mohla vše analyzovat a najít souvislosti, které jsem do té doby neviděla. Pochopila jsem, jak je pro uzdravení vnitřního dítěte potřebné jak sebepřijetí a sebeláska, tak i přijetí svých kořenů, t.j. svých rodičů a prarodičů. Dověděla jsem se řadu nových informací o příchodu dítěte na svět z pohledu duchovního. Velkým zážitkem pro mě bylo meditačně projít svůj vlastní porod a radovat se přitom ze svého narození. Další meditace mi zase umožnila dát svému vnitřnímu dítěti vše, co potřebuje, aby bylo šťastné. Závěrem hodnotím tento seminář jako velice přínosný nejenom pro můj osobní rozvoj v duchovní oblasti, ale i pro mé tělesné zdraví, kdy došlo k ústupu somatických bolestí. S díky,

Adriana

 

Seminář u lektorky Aničky Bartošové mě velice překvapil svým přínosem nejen do mé duchovní sféry, ale hlavně do běžného  života. Ráda bych ještě jednou touto cestou poděkovala Aničce, že s její pomocí, radou a prostřednictvím  mi pomohla najít lepší cestu nejen k mým rodičům, ale hlavně k sobě - k mému vnitřnímu dítěti, kde můžu teď i sama napravovat co nebylo v pořádku. Vedení probíhalo formou kresby, psaním a hlavně meditací ve velice příjemném prostředí doprovázeném jemnou meditační hudbou. Vřele doporučuji všem, co nechápou proč se jim něco děje pořád dokola.

Iva, 52let

 

 

ZDARMA jako bonus k semináři získáte: 

 

webcam-153319__180

Hodinovou skype konzultaci 

v hodnotě Kč 550,-

pro případ, že budete mít ještě nějaké další dotazy, které se objeví v návaznosti na seminář

 

 Těším se na setkání s Vámi!

Anna Bartošová

 

V případě, že se živého semináře nemůžete zúčastnit, anebo chcete si ho projít v pohodlí svého domova využijte jeho

VIDEO VERZI

 

 

 

 
Přihlášky:
email: anna@akademiezivota.cz
anebo SMS mob.: 736604913