je založené na súfijské tradici tance a súfijské filosofii staré stovky let. Súfijci milují život a prožívají naplno každý okamžik. Oslavují život i smrt, protože vše je přirozené a je součástí jednoho celku.

Súfijské cvičení je meditace pohybem. Je to jednoduchá forma pohybu, vhodná pro muže i ženy všech věkových kategorií. S využitím uvědomělého dýchání povzbudí a harmonizuje náš energetický systém. Pomáhá uvolnit vnitřní napětí a dovoluje energii srdce volně proudit. Cvičí se ve stoje s doprovodem hudby na HEART CHAKRA MEDITATION, vytvořené německým autorem, který po pobytu v indickém ašrámu přijal jméno KARUNESH. Jak je patrné z názvu, jedná se o meditaci na srdeční čakru, která nás uklidňuje, osvěžuje a povzbuzuje ke zvýšené činnosti srdečního centra. Srdeční čakra (4.čakra) vytváří střed systému čaker. V ní se spojují tři spodní fyzicko-emoční centra se třemi horními duchovními.

Když je srdeční čakra otevřená, všechny energie mohou volně proudit. Nemáme žádné vnitřní blokády, cítíme se spokojeni sami se sebou a se všemi ostatními bytostmi vesmíru. Vyzařujeme teplo, uspokojení, srdečnost a lásku. Pokud pociťujeme vnitřní bloky, budeme se cítit oslabeni, snadno zranitelní s tendencí uzavřít se, protože náš strach je obnažen.

Srdeční čakra vyzařuje a zároveň se aktivuje odstíny zelené barvy, které nabízí v široké škále příroda, a stejně tak odstíny růžové barvy.

Samotné cvičení má čtyři fáze, každá je v délce 7 minut. Pohyby směřují na všechny čtyři světové strany – sever, jih, východ a západ – a sjednocují tak čtyři elementy – země, vody, ohně a vzduchu. Poslední čtvrtá fáze cvičení propojuje všechny pohyby do kruhu, což připomíná súfijský tanec, který je založen na neustálém otáčení, symbolickém pro pohyb zeměkoule. Súfijci věří, že nepřetržité otáčení posiluje soustředění a pomáhá jim zbavit se svého ega.

Cvičení provádíme v klidném prostředí, kde nebudeme rušeni. Cvičíme bez karimatek, nejlépe naboso.

Základní pokyny pro cvičení:

Stoj, obě ruce přiložíme na srdeční čakru (střed prsou) a zaposloucháme se do rytmu hudby. Přejdeme do upažení, připažením nabíráme energii. Pak dáme jednu ruku na srdce – bereme si energii pro sebe – a druhou ruku před sebe – dáváme druhým, celému světu – stejná noha přitom vykročí vpřed. Střídáme ruce, nohy a směr pohybu postupně na čtyři světové strany. Napřed vpřed (sever) pravou a levou, potom vpravo a vlevo (východ a západ), potom dozadu (jih) pravou a levou a nakonec ve čtvrté fázi spojíme všechny směry do kruhu.

Cvičíme lehce a elegantně v rytmu hudby.

Po dokončení všech čtyř fází si v klidu lehněte, nechte v sobě doznít pocity ze cvičení.

Tato část je doplněná krátkou řízenou meditací, kterou vás povedu.

CVIČENÍ JE ŽIVĚ ON-LINE VE FB-SKUPINĚ: 

AKADEMIE ŽIVOTA

úterý a čtvrtek v 7:30 hod.

neděle v 8:00 hod.

Podívejte se na ukázku: 

 

 

 

text převzat z: https://www.dajamatova.cz/inpage/sufijske-cviceni/