spinal touch
Spinal touch – měření

 

Metoda Spinal Touch je velice jemná neinvazivní a příjemná doteková terapie, při které se pomocí jemných doteků stimulují terapeuticky účinné body a reflexní zóny nacházející se na hýždích, zádech, krku, hlavě a na břiše. Tato metoda působí na tělo holisticky, v mnoha úrovních zároveň (fyzické, biochemické, emocionální, energetické), proto jí řadíme mezi „širokospektrální metody“. Nesnaží se řešit pouze dílčí problémy, ale vychází z předpokladu, že je třeba harmonizovat celek, nikoli pouze jistou ohraničenou tělesnou část v níž se projevuje určitý symptom.

 

Odstraní-li se překážky a sladí celek, tak si tělo už samo najde svoji cestu k ozdravění. Spinal Touch tedy pomáhá aktivovat a optimálně využívat vlastní regenerační a samoléčebné schopnosti organismu pro dosažení vnitřní rovnováhy.

 

Především je však zaměřena na oblast páteře, srovnání funkčního napěťového těžiště a držení těla. Dále na odstranění následků každodenní psychické i fyzické zátěže a především stresu, jenž se v těle stále hromadí.

 

Při provádění metody Spinal Touch dochází k vyrovnání a uvolnění pánevní oblasti, k napravení funkčního napěťového těžiště těla. Díky tomuto uvolnění a srovnání pánevní oblasti se páteř může začít jakoby samovolně přirozeně vracet do správné pozice.

 

Metoda Spinal Touch také výrazně působí na celý nervový systém a na náš psychický stav, který velice úzce souvisí s naším postojem, držením těla a zdravím.

 

Průběh terapie Spinal Touch

Klient, oblečený pouze ve spodním prádle, si stoupne na speciální plastovou desku ke spuštěné olovnici a terapeut na různých místech jeho těla vyznačí body, které zachycují klientovo držení těla a odchylky od optimálního postoje. Následně je klient požádán, aby si asi na 30 minut lehl na břicho na masážní lehátko a podrobil se velice jemné dotekové masáži, která je zpravidla vnímána jako velmi příjemná, jelikož při ní dochází k uvolňování svalového i psychického napětí. Po terapii si klient znovu stoupne k olovnici, aby se jeho nové držení těla porovnalo s původním a případně se provedla ještě drobná závěrečná korekce. Na závěr je klient seznámen s doporučeními, která je dobré dodržet, aby byl účinek terapie optimálně účinný.

 

Indikace metody Spinal Touch 

Pro koho je tato metoda určena?  

Tato metoda je naprosto univerzální a použitelná prakticky pro kohokoli bez rozdílu věku, či zdravotního stavu.  Pomáhá všem, kteří zhodnotí, že jejich fyzické a psychické vypětí a stres převyšují množství odpočinku a relaxace.

Dětem pomáhá odstranit špatné držení těla a s ním související zlozvyky, napomáhá ke správnému vývoji.

Teenagerům pomáhá částečně srovnat jejich hormonální systém a odplavit z těla produty stresu a upevnit správné držení těla.

Sportovcům pomáhá regenerovat, zvyšovat výkonnost, odstranit bolesti a problémy po úrazech.

Pracujícím lidem pomáhá odstranit únavu, ztuhlost zad i odstranit různé tělesné a psychické bloky.

Starším lidem pomáhá udržet vitální stav organismu a optimální funkci celého pohybového aparátu.

 

Všem pomáhá lépe vypadat, lépe se cítit i lépe působit na své okolí.

 

Má tato terapie nějaké nežádoucí vedlejší účinky?

Nemá, pokud bylo tělo delší dobu zkřivené, je zapotřebí více terapeutických sezení, aby se do něj najednou neuvolnilo příliš mnoho toxinů. Malé procento lidí může zakoušet den či dva po terapii lehké pocity ztuhlosti či mírné bolestivosti, ale většina pocítí uvolnění okamžitě.

 

Kontraindikace metody Spinal Touch:

Nejsou známy. Existují však částečné kontraindikace a to: epilepsie, infekční onemocnění, horečnatá onemocnění a onemocnění kůže v místech, kde se terapeut dotýká těla klienta.

 

Jak často je potřeba metodu Spinal Touch absolvovat? 

– Akutní problém, či bolest:  1x až 3x v průběhu 14ti dní

– Srovnání těžiště a zlepšení osového držení těla: 5x až 10x vždy ob týden

– Preventivně:  Čím častěji, tím lépe. (Nejkratší odstup je však 3 dny.)

 

Zdroj: http://www.spinaltouch.cz/index.php?clanek=41