Close

Slider Title

Short Excerpt
See More

Slider Title

Short Excerpt
See More

Uzdravení vztahů

woman-1369253__340

VZTAHY – velký vliv na to, jak vnímáme a prožíváme vztahy má období cca od 7. do 14. roku věku.

Je to období, kdy dozrává naše 2. čakra – centrum vztahů a zásadním způsobem se podepisuje na naší schopnosti radovat se ze života.

V této době máme ještě nárok být dětmi a záleží na podmínkách, ve kterých vyrůstáme, jak se toto období pak projeví v našem dospělém životě.

 

Elementem této čakry je voda, která může mít více skupenství.

  • Voda normálně plyne = harmonická čakra. Jsou to situace, kdy podmínky v dětství, ve kterých dítě vyrůstá jsou v pořádku, tzn., že všechno plyne a funguje tak jak má, dítě má možnost být dítětem, zkoušet si nové věci, zjišťovat hranice, zkouší i extrémní situace a poznává, jakou zkušenost mu to přinese. Dítě je kreativní, nadšené, radostné, poznává své možnosti, schopnosti a učí se odpovědnosti.

 

  • Voda zamrzá = zamrzlá čakra. Jsou to situace, kdy dítě si nemůže dovolit být více dítětem třeba i proto, že je na něho naložena velká odpovědnost, která ještě nepřísluší jeho věku. Mohou to být situace, kdy dítě supluje nepřítomnost jednoho z rodičů, ať z důvodu jeho pracovní vytíženosti, fyzické nepřítomnosti, nebo proto, že některý z rodičů pil. Také to mohou být situace, kdy dítě tzv. nahrazuje rodiče v péči o mladšího sourozence. Rovněž to může být i v případě perfektních, nebo úzkostných rodičů, kteří nedovolují dětem zkoušet si různé životní situace a poznávat, kdo vlastně jsou, na co mají, jak se mohou projevovat v tomto světě. Tyto situace vedou k potlačení jejich kreativity, rovněž ke ztrátě dětského nadšení, spontánnosti a radosti. Je to pak většinou o „automatickém“ prožívání života místo jeho žití v radosti.

 

  • Voda se vaří = rozvařená čakra. To jsou situace, kdy se dítěti nepostaví mantinely, kdy se mu neurčí hranice a dítě tzv. jede přes limity. Pořád pak chce víc a víc, nic ho neuspokojuje. Dítě nemá možnost poznat důsledky svého chování. Častokrát takové dítě ztrácí kontakt i s realitou, tvrdě až agresivně si na svých rodičích a okolí vyžaduje plnění svých potřeb, požadavků a přání. V mnoha případech takové dítě následně ve starším věku uniká z reality a nefungující vztahy v rodině nahrazuje různými závislostmi, např. alkohol, drogy.

 

Jaké jste měli dětství vy? Jak prožíváte vztahy?

 

Jaké by to bylo uzdravit své dětství a prožívat harmonické vztahy v radosti?

 

Vědomá cesta k sobě

živý celodenní seminář