Vědomá cesta k sobě
Praha 19. – 20. 9. 2020

Je cesta sebepoznávání k hlubšímu propojení sama se sebou, k pochopení, proč se nám v životě dějí určité věci a k zpracování mnoha bolestí a traumat z dětství.

Sebepoznání =  sebeláska, sebepřijetí, sebehodnota, sebevědomí

Když se zeptám, jaké bylo vaše dětství.Co se vám vybaví?Jaké vzpomínky?Jaké emoce máte spojené se svým dětstvím? 

Jsou ty vzpomínky spíše příjemné, pozitivní, nebo neradi vzpomínáte na své dětství? Stane se vám, že se zachováte nebo zareagujete na něco způsobem, který vás samotných překvapí – proč jste zareagovali právě takhle?Jestli jste ve svém dětství neměli to štěstí, že vám byly zabezpečeny základní potřeby péče a uspokojeny pocity přijetí, opory a bezpečí, položeny základy zdravého sebevědomí, sebelásky, důvěry sama sobě, ale i druhým – pak s největší pravděpodobností hledáte v druhých lidech to, co jste nedostali v dětství, ale přesto to nemůžete najít.Důvod je ten, že to musíte najít především sami v sobě.

Na semináři se setkáte se svým vnitřní dítětem, které máte v sobě

Láska k vnitřnímu dítěti hraje obrovskou roli v procesu sebepoznávání.

Co je vnitřní dítě?

Proces poznávání a uzdravování vnitřního dítěte vede k:
uvolnění bolestitransformaci strachu a obavotevření vnitřního zdroje radosti a pohody.Seminář se týká období a témat:


1. čakra – UZDRAVENÍ KOŘENŮ

            období prenatálu, porod             a období do 7 roku věku    Naše první zkušenost na tomto světě je porod, který má obrovský vliv na náš život. Při způsobu, jakým přicházíme na svět, se odehrávají porodní traumata, která v nás zanechávají určité vzorce chování, které ovlivňují naše životní postoje. Neméně důležitý je i způsob, jak jsme byli přijati naší původní rodinou, tzn., vztah s otcem a matkou. 


2. čakra – UZDRAVENÍ VZTAHŮ

               období od 7 – 14 let    Vztahy k ostatním lidem, k penězům, k moci, k sexualitě, ke kreativitě a především sama k sobě. Projevy špatné funkce této čakry jsou rovněž: sexuální problémy nevědomé strachy ve smyslu „nemohu si pomoct“ strach dělat chyby a závislost na druhých problém s otěhotněním


3. čakra – UZDRAVENÍ EMOCÍ

                 období od 14 – 21 let    Čakra je sídlem osobní moci, síly, vůle ale i hněvu, strachu, viny, žárlivosti. Skrze emoce, které prožíváme, si tvoříme svůj svět. Podíváme se na naše negativní emoce, které mohou vypovídat o nezpracovaných traumatech v dětství.

Reference:
„Tento seminář ke mě přišel jako modré z nebe ve chvíli kdy už jsem přestala doufat, že by mi mohlo něco pomoci dostat se z toho dlouhodobě náročného období zase, alespoň na chvíli, ven. Protože už jsem měla téma vnitřní dítě nastudováno v minulosti, myslela jsem si, že to asi úplně nebude pro mě, ale přece jen jsem to zkusila. Ale to jsem se mýlila. Anička je člověk opravdu na svém místě a skvělý terapeut a to se mi během semináře opět potvrdilo. Otevřela ve mě témata, která jsem kdysi dávno v sobě hluboko uzavřela a nedocházelo mi, že mi způsobují problémy v přítomném životě. Díky semináři jsme pochopila proč se mi ty věci teď dějí a nyní vím na čem a jak pracovat. Aničko ještě jednou Vám moc děkuji. Vrátila jste mi sílu do života a ukázala co dělat jinak, abych mohla být sama sebou. Vím, že je teď spousta práce na mě samotné, ale díky Vám, vím jak na to. „Pavlína

Vědomá cesta k sobě - seminář, kdy se osvobodíte od své minulosti
Tento seminář je spojený s praktickými cvičeními, meditacemi i nástroji, pomocí kterých dokážete pracovat se svými tématy v každodenním životě.Co na víkendovém semináři zažijete a co se dozvíte?

Jaké jsou vývojové úkoly pro jednotlivá období.

Regresní meditace, kterými si projdeme váš příchod na tento svět, prenatál, porod i vaše dětství a nahlédneme na vaše vztahy. 

Súfijské cvičení „Čtyři směry“.

Význam čaker, jejich hlavní, harmonická i špatná funkce.

Meditace a vizualizace.

Praktická cvičení a techniky pro každodenní život.

+ MILÉ PŘEKVAPENÍ PRO VAŠE SEBEVĚDOMÍ A SEBELÁSKU

Také chcete měnit svět?
„Když jsem byla mladá a svobodná, měla jsem neomezenou představivost a snila jsem o tom, jak změnit svět. Jak jsem byla starší a zkušenější, zjistila jsem, že svět nezměním, a tak jsem se zaměřila jen na změnu své země. Avšak ani to nešlo. Když jsem došla ke zralému věku, v jedné chvíli zoufalství jsem si umanula změnit jen svou rodinu, své nejbližší, ale ani to se nepovedlo. A teď, když jsem téměř nad hrobem, si najednou uvědomuji, že pokud bych změnila nejprve sebe, mohla bych změnit svoji rodinu. Pak bych mohla změnit svoji zemi a kdoví, možná i celý svět.“Virginie SatirREFERENCE:„Když jsem přemýšlela několik dní po kurzu, co mi kurz dal a jaké to bylo, měla jsem v hlavě spoustu nových technik, zážitků, prožitků a zkušeností, sebe-poznání a uvědomění. Bylo toho tolik ve mě, stihli jsme neuvěřitelné množství věcí a přitom to byl úplně pohodový víkend, který jsme v podstatě proleželi a prospali ale udělali jsme tolika práce na sobě samotných! wow! Nicméně teď když na to koukám s odstupem více jak dvou měsíců, tak vidím ty opravdové změny – lépe řečeno transformace. Změna prý vychází z vnějšího světa, nicméně já musím přiznat, že díky Vám jsem prožila opravdovou transformaci – a to zevnitř mě! Kolečka se přecvakly, vědomí se přenastavilo, změnil se mi pohled na mě, na můj život a na moje rodiče! udělala jsem kvantový skok ve vztahu k mým rodičům! Předešlý celý rok jsem chodila k psycholožce, abych dokázala vstřebat vztah s našima, určitě to pomáhalo, malými krůčky jsem se učila koukat se jinak na sebe a na ně a objevovat zádrhele, nicméně s Vámi to teprve nabralo směr a jízdu! Taky vím, že to není za mnou, naopak se otevřely dveře a jsem na cestě, jsou a budou tu výzvy, ale chci jít kupředu!…Děkuji za Vaši práci“ K. J.

Co Vám účast na tomto semináři přinese

  nárůst sebevědomí, sebelásky a radosti ze života projevit své emoce a pracovat na jejich uzdravení pochopit, proč se vám v životě dějí určité věci a co s tím můžete dělat milovat a přijímat sama sebe zlepšení vztahů najít cestu, jak pečovat o své vnitřní dítě a převzít plnou odpovědnost za svůj život

Reference

Seminář Aničky Bartošové mně pomohl vrátit se do mého dětství a uvědomit si přitom, jaké bylo – v čem bylo šťastné a v čem bolestné. Pomocí malování, mluvení, psaní, vizualizace a meditace jsem tak pod vedením zkušené lektorky mohla vše analyzovat a najít souvislosti, které jsem do té doby neviděla. Pochopila jsem, jak je pro uzdravení vnitřního dítěte potřebné jak sebepřijetí a sebeláska, tak i přijetí svých kořenů, t.j. svých rodičů a prarodičů. Dověděla jsem se řadu nových informací o příchodu dítěte na svět z pohledu duchovního. Velkým zážitkem pro mě bylo meditačně projít svůj vlastní porod a radovat se přitom ze svého narození. Další meditace mi zase umožnila dát svému vnitřnímu dítěti vše, co potřebuje, aby bylo šťastné. Závěrem hodnotím tento seminář jako velice přínosný nejenom pro můj osobní rozvoj v duchovní oblasti, ale i pro mé tělesné zdraví, kdy došlo k ústupu somatických bolestí. S díky,Adriana

Noblesa. Tohle slovo charakterizuje Aničku. Noblesa, laskavost, profesionalita.Zúčastnila jsem se prožitkového workshopu Uzdravení Vnitřního dítěte .Celý seminář vedla Anička citlivě, laskavě, velmi profesionálně. Práce s Vnitřním dítětem pro mě byla velmi zajímavá, díky mé odvaze a Aničky vedení jsem dokázala nahlédnout do své prenatální minulosti a projít si časový úsek prvních několika let života. Bylo úžasné sledovat, co se uvnitř mě odehrávalo. Celý workshop mi vypověděl hodně o tom, proč jsem taková, jaká jsem, pomohl mi pochopit, proč mám vztah ke svým rodičům, jaký mám. Prostě mi otevřel oči. Už nesoudím. Rodiče, partnera, lidi kolem sebe. Tedˇuž vím, že každý z nás má své Vnitřní dítě více či méně „nemocné“. Myslím si, že kdybychom my všichni uzdravili své Vnitřní dítě, bylo by na světě krásně. Nebyla by závist, zloba, neměli bychom nízké sebevědomí, měli bychom se navzájem rádi. Za to, že mě Anička tímto procesem tak citlivě provedla, jí patří veliký dík. Moc se těším na další setkání.Jana Bednarčíková

Seminář u lektorky Aničky Bartošové mě velice překvapil svým přínosem nejen do mé duchovní sféry, ale hlavně do běžného  života. Ráda bych ještě jednou touto cestou poděkovala Aničce, že s její pomocí, radou a prostřednictvím  mi pomohla najít lepší cestu nejen k mým rodičům, ale hlavně k sobě – k mému vnitřnímu dítěti, kde můžu teď i sama napravovat co nebylo v pořádku. Vedení probíhalo formou kresby, psaním a hlavně meditací ve velice příjemném prostředí doprovázeném jemnou meditační hudbou. Vřele doporučuji všem, co nechápou proč se jim něco děje pořád dokola.Iva

Dobrý den. Byla jsem na semináři u Anny Bartošové. Je to duchaplná, vstřícná žena plná životní moudrosti.Seminář byl velice inspirativní. Pomohl mi vyřešit témata v mém životě, která mě roky brzdila a já o nich neměla ani tušení.Meditace, které jsme tam prováděly jsou na vysoké úrovni. Člověk díky nim prozře a následně se naučí pracovat s nově nabytými zkušenostmi.Vřele doporučuji.Linda

Seminářem vás provede:


Anna Bartošová

lektorka, terapeutka, autorka projektu Akademie života. Laskavá průvodkyně na cestě sebepoznání a životní změnou. 

Můj příběh

Cena za víkendový seminář:
Cena víkendového semináře je Kč 1.900,-.Seminář je určen maximálně pro 20 lidí. Přihláška je platná po zaplacení zálohy Kč 700,-  na účet č.: 1290567017/3030, a je nevratná. Doplatek platby zašlete na účet 10 dní před konáním semináře. Na místě v den konání je cena v hotovosti Kč 2.250,- . Přihlášky:email: anna@akademiezivota.czanebo SMS mob.: 736 604 913 anebo použijte níže uvedený kontaktní formulář

Před kliknutím na tlačítko „odeslat“ dotaz vás informuji, že budu (Anna Bartošová) zpracovávat vámi zadané údaje do formuláře (Jméno, e-mail, případně telefon) po dobu nejvýše 3 měsíců, abych vás mohla kontaktovat a pomoci vyřešit váš zájem z důvodu Plnění smlouvy a jednání o smlouvě a v souladu s mými  zásady zpracování a ochraně osobních údajů.

[contact-form-7 id="712" title="Kontaktní formulář 1"]

REFERENCE

„Dobrý den Aničko,chtěla jsem Vám moc poděkovat za kurz ,,Vědomá cesta k sobě“, kterého jsem se zúčastnila a stále z něj čerpám sílu pro sebe. Jak příznačný je to název kurzu, jak jsem si poskládala věci do sebe, jak  si začínám uvědomovat svojí vnitřní sílu, jak stojím před zrcadlem a dívám se na sebe s láskou a jak se začínám radovat ze života. Rozmlouvám se svým vnitřním dítětem, se svými rodiči uzavřené v srdci s láskou a něhou. Vím, že je ještě přede mnou dlouhá cesta, ale už vím, že věci musím přijmout, tak jak jsou a nebojovat proti za každou cenu. Líbila se mi meditace, cvičení na energii a hrozně  mě dojalo, poděkování rodičům za život. Aničko, ještě jednou děkuji za otevření srdce. Vím, že se s vámi ještě sejdu.“ Šárka

Nějaké otázky?
Volejte Anna: mob. 736604913, anebo pište: anna@akademiezivota.cz