Vážená a milá zákaznice,

Vážený a milý zákazníku,

v případě, že jste na těchto stránkách, je to zřejmě z důvodu, že jste se rozhodli zakoupit si nějaký produkt nebo službu vytvořený mnou osobně, ev. za pomoci mých pracovních kolegů, anebo produkty zdravé výživy, nabízené na mých webových stránkách.

Chci Vám říct, že moje produkty a služby tvořím s láskou a nabízím Vám je v pevné víře, že při jejich správném používání pro Vás budou prospěšné a nápomocné při řešení životních situací, ve kterých se nacházíte. Doufám a věřím, že tento obchod vyjadřuje náš zájem o vzájemnou spolu-práci, která bude dlouhodobá a oboustranně prospěšná. Užitek, který získáváte díky nabízeným produktům/službám je pro mě velice důležitý a přeji si, aby pro Vás znamenal spokojenost a prospěšnost a současně i naplnění mé vize. A tou je být laskavou průvodkyní na Vaší cestě změny a sebepoznání pro šťastný, spokojený a zdravý život.

Bc. Anna Bartošová

Prosím, čtěte velice pečlivě dále uvedené informace. Vložením Vašich údajů do formuláře pro stáhnutí produktu zdarma vyjadřujete svůj souhlas s tím, že mohu Vaše údaje využít k zasílání informací a nabídek obchodu a služeb. V případě odeslání objednávky, tzn. kliknutím na tlačítko ODESLAT/OBJEDNAT v prodejním formuláři potvrzujete, že Vám byly před uzavřením smlouvy sděleny zákonem stanovené informace, že jste se seznámili s mými obchodními podmínkami, že jim plně rozumíte a souhlasíte s nimi. Pokud tomu tak není, prosím nevkládejte své údaje a ani neklikejte na uvedené tlačítko. Děkuji.

Pravidla ochrany osobních údajů

Správce osobních údajů

Podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů jsem správcem vašich osobních údajů, které mi poskytnete. Označením „správce“ v níže uvedeném textu se rozumí Bc. Anna Bartošová, terapeutka, lektorka, masérka, Voskovcova 881/3, Praha 5, IČ: 48085782. Kontaktovat mě můžete na uvedené adrese, mailem anna.bartosova1@seznam.cz, nebo telefonicky 736 604 913. Jako správce osobních údajů jsem registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00065287.

Kategorie osobní údajů

Tato pravidla se týkají všech osobních údajů, které správci poskytnou návštěvníci webových stránek www.annabartosova.eu nebo www.akademiezivota.cz, při vyplnění některý z formulářů na těchto webových stránkách. V případě stažení dokumentů zdarma se jedná o jméno a emailový kontakt. Při objednávce placených produktů se jedná o tyto údaje: jméno, příjmení, adresu, mailový kontakt, telefonní spojení. Pravidla se týkají i veškerých dalších osobních údajů, které dobrovolně poskytne klient správci v rámci terapeutických, lektorských a maserských služeb.

Účel zpracování

Vámi poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány za účelem tvorby zákaznických databází, abych vás mohla informovat o nabídkách produktů a služeb, které poskytuji, ev. pro další komunikaci v rámci mé obchodní a marketingové strategie. Nemáte-li zájem o informace tohoto typu, můžete se kdykoliv odhlásit z jejich odebírání a to písemně v případě, že jsou vám nabídky zasílány běžnou poštou, v případě elektronické pošty je odhlášení pomocí tlačítka „odhlásit se“, které naleznete v patičce každého mého emailu.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

V případě, že jste mým klientem, je dle zákona možné zpracování osobních údajů i bez vašeho souhlasu pro účely uvedené výše. Nabídku jiné osoby vám zašlu pouze v případě, že budu přesvědčená o tom, že tato nabídka může být pro vás hodnotná a prospěšná. Váš souhlas se zasíláním nabídek a informací vyjadřujete vložením vašich údajů do webových formulářů při stahování informací o produktech a službách.

Ochrana a zpracování vašich osobních údajů

Osobní údaje, které poskytnete správci písemně nebo ústně, budou zpracovány manuálně. Osobní údaje poskytnuté v elektronické podobě budou zpracovávány automatizovaně. Zpracování osobních údajů provádí správce, případně jeho pracovní kolegové, kteří zachovají mlčenlivost o poskytnutých osobních údajích a neposkytnou je žádné třetí osobě, s výjimkou případů, kdy tak výslovně ukládá zákon. Snažím se dělat všechno pro to, abych vámi svěřené údaje zabezpečila proti manipulaci, ztrátě, zničení či zásahu nepovolaných osob.

Správnost osobních údajů

Se samozřejmostí předpokládám, že veškeré údaje, které mi poskytnete, jsou pravdivé a správné, a že po dobu zpracovávání údajů mi jejich změnu sami sdělíte. V případě, že by se objevila v údajích nesprávnost nebo nepřesnost, obratem ji opravím na základě upozornění z vaší strany. Pokud byste zjistili nebo se domnívali, že zpracovávám vaše osobní údaje v rozporu se zákonem nebo v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života, máte právo mě požádat o vysvětlení a požadovat odstranění takto vzniklého stavu. Na vaši žádost jsem schopna vám zaslat informace o údajích, jaké o vás na mém webu zaznamenávám.