Co řekli klienti o mých

seminářích a terapiích

 

Noblesa. Tohle slovo charakterizuje Aničku. Noblesa, laskavost, profesionalita.
Zúčastnila jsem se prožitkového workshopu Uzdravení Vnitřního dítěte .Celý seminář vedla Anička citlivě, laskavě, velmi profesionálně. Práce s Vnitřním dítětem pro mě byla velmi zajímavá, díky mé odvaze a Aničky vedení jsem dokázala nahlédnout do své prenatální minulosti a projít si časový úsek prvních několika let života. Bylo úžasné sledovat, co se uvnitř mě odehrávalo. Celý workshop mi vypověděl hodně o tom, proč jsem taková, jaká jsem, pomohl mi pochopit, proč mám vztah ke svým rodičům, jaký mám. Prostě mi otevřel oči. Už nesoudím. Rodiče, partnera, lidi kolem sebe. Tedˇuž vím, že každý z nás má své Vnitřní dítě více či méně "nemocné". Myslím si, že kdybychom my všichni uzdravili své Vnitřní dítě, bylo by na světě krásně. Nebyla by závist, zloba, neměli bychom nízké sebevědomí, měli bychom se navzájem rádi. Za to, že mě Anička tímto procesem tak citlivě provedla, jí patří veliký dík. Moc se těším na další setkání.
Jana Bednarčíková

 

REFERENCE NA SEMINÁŘ POJĎTE NAJÍT SVÉ ŠŤASTNÉ DĚTSTVÍ

Seminář Aničky Bartošové mně pomohl vrátit se do mého dětství a uvědomit si přitom, jaké bylo - v čem bylo šťastné a v čem bolestné. Pomocí malování, mluvení, psaní, vizualizace a meditace jsem tak pod vedením zkušené lektorky mohla vše analyzovat a najít souvislosti, které jsem do té doby neviděla. Pochopila jsem, jak je pro uzdravení vnitřního dítěte potřebné jak sebepřijetí a sebeláska, tak i přijetí svých kořenů, t.j. svých rodičů a prarodičů. Dověděla jsem se řadu nových informací o příchodu dítěte na svět z pohledu duchovního. Velkým zážitkem pro mě bylo meditačně projít svůj vlastní porod a radovat se přitom ze svého narození. Další meditace mi zase umožnila dát svému vnitřnímu dítěti vše, co potřebuje, aby bylo šťastné. Závěrem hodnotím tento seminář jako velice přínosný nejenom pro můj osobní rozvoj v duchovní oblasti, ale i pro mé tělesné zdraví, kdy došlo k ústupu somatických bolestí. S díky,

Adriana

 

RECENZE NA SEMINÁŘ ANIČKY BARTOŠOVÉ - II. ČAKRA - VZTAHY:

Seminář na téma II. čakra pod vedením lektorky Aničky Bartošové byl nesmírně prospěšný a účinný. Pomohl mi vrátit se do období puberty a procítit pozitivní a negativní emoce, které jsem v tuto dobu zažívala. Vyjádření těchto emocí probíhalo několika způsoby: malování, ústní a písemný projev, tanec. Seminář mě také umožnil pochopit mnohé souvislosti v mém vztahovém životě a získat tak větší nadhled. Díky vedené meditaci jsem se daleko lépe zorientovala v tom, co přesně moje vnitřní dítě potřebuje. V závěru semináře jsem mohla převzít výchovu svého vnitřního dítěte do svých vlastních rukou. Napsala jsem vnitřnímu dítěti dopis, ve kterém mu nabízím vše, co v tuto dobu života tak silně potřebuje pro svůj šťastný život - lásku, porozumění a ochranu.

Adriana

 

1.čakra - Uzdravení kořenů

Seminář u lektorky Aničky Bartošové mě velice překvapil svým přínosem nejen do mé duchovní sféry, ale hlavně do běžného  života. Ráda bych ještě jednou touto cestou poděkovala Aničce, že s její pomocí, radou a prostřednictvím  mi pomohla najít lepší cestu nejen k mým rodičům, ale hlavně k sobě - k mému vnitřnímu dítěti, kde můžu teď i sama napravovat co nebylo v pořádku. Vedení probíhalo formou kresby, psaním a hlavně meditací ve velice příjemném prostředí doprovázeném jemnou meditační hudbou. Vřele doporučuji všem, co nechápou proč se jim něco děje pořád dokola.

Iva, 52let

 

2.čakra - Uzdravení vztahů

Na seminář věnovaný 2.čakře k lektorce Aničce Bartošové jsem se velice těšila. Opět mě nezklamala a velice mi pomohla formou meditace, slovem a radami přijít k mým potlačovaným až vytěsněným problémům, které mi komplikují celý dosavadní život a pochopit proč se tomu tak děje. Můžu doporučit i těm, co jsou přesvědčeni, že žijí a chovají se nejen k sobě, ale i ke svému okolí správně. Iva, 52let

 

Zdeněk Kříž

Zdeněk Kříž

„Zúčastnil jsem se jednoho sezení vedeného lektorkou Aničkou Bartošovou, proto mé postřehy nebudou úplné a zájemcům doporučuji absolvovat všechny části. Lekce byla zaměřena na čakry, jejich vnímání a vliv na člověka.

Lektorka tvořivě střídala výklad s  praktickými cvičeními, která měla účastníkům umožnit snadněji pochopit předloženou tématiku. Celá lekce byla příjemně podkreslena nápaditě připraveným prostředím, rodinnou pohodou s menším počtem účastníků a citlivým vedením lektorky.

Zájemcům seminář doporučuji. Podle mého názoru by každý člověk měl znát, jak pomoci svému tělu a případně i druhým. Vhodným doplňkem je i povědomí o energetických vazbách člověka na okolní svět (např. znalost reiki).“

Zdeněk Kříž

 

 

„Zúčastnila jsem se zajímavého semináře, který byl věnován problematice čaker. Seminář byl velice zajímavý a podnětný. Vše probíhalo ve velmi příjemné atmosféře, téma bylo přiblíženo velmi srozumitelně a prakticky. Odcházela jsem z něj plná nových poznatků a s velmi dobrým pocitem příjemně stráveného času.“

Eva S.

 

„Na semináři Aničky Bartošové o čakrách jsem získala nejen informace o významu a funkcích těchto jednotlivých energetických center, ale užila jsem si zejména příjemné atmosféry v kruhu účastníků. Lektorka podávala informace formou přijatelnou jak pro ty, kdo se s tímto tématem setkávali poprvé, tak pro druhé, kteří si chtěli některé své dřívější poznatky prohloubit či připomenout. K osvětlení různých aspektů problematiky čaker lektorka použila drobná příhodná cvičení a též nezbytné „magické“ pomůcky. Já osobně jsem ocenila její odborné i osobní nasazení s jakým všem adeptům uměla toto téma zprostředkovat a jakou pozitivní energií bylo celé setkání provázeno.“

Jana Bartová

 

„Navštívil jsem přednášku Aničky především ze zvědavosti. Mohl jsem si na toto téma přečíst řadu informací, které jsou na internetu, ale dal jsem přednost živému slovu. Pravda, konfrontoval jsem později přednášku Aničky s informacemi na internetu a proto mohu říci, že Anička jde dál a umí spojit tyto informace s praktickým životem.
Pokud se o čakrách chcete skutečně něco dozvědět, pak vám přednášku Aničky doporučuji. A je jedno jestli si pouze chcete rozšířit obzor jako já, nebo se o toto téma více zajímáte.“

Mira

 

Více >>reference - masáže<<